projekty

ne_smrtelné čtení

Tři ukázky textů tří současných autorek.
Svíčky už hoří, pojďme se pomodlit.

Scénické čtení mezi kavárenskými stoly. Herečky a herec s texty v ruce. Tři texty ke čtení, tři pauzy na odpočinek. Každý z textů přináší jiné téma. Který text se Vám bude nejvíce líbit? A který byste chtěli vidět jako plnohodnotnou inscenaci v další sezóně? Proběhne hlasování! O výsledku rozhodujete právě vy!

UPOZORNĚNÍ: Žádný text nebyl dosud inscenován.

dvě čárky

pozitivní je někdy negativní, výpověď dvou žen, které ještě nebyly v tom

Tuto inscenaci provozuje od 1. října 2023 Divadlo Loutek Ostrava.

Komorní hra pro dvě herečky tematizuje obavy z těhotenství a vyrovnání se s nastupující sexualitou. Pocity a stavy dvou hlavních ženských postav beze jmena v onom podivném období mezi pubertou a nástupem dospělosti. Období plném zmatků, hledání cest, nepochopení, (sebe)destrukce, kladení si otázek a znovu definování světa, protože optika dětského světa už neplatí a optika světa dospělých ještě neplatí. Promyšlená hra se slovy evokující nečekané souvislosti dokáže i na malém prostoru symptomaticky vystihnout obtížně vyjádřitelné pocity, přitom hravou formou s notnou dávkou humoru, který jinak obtížná témata odlehčuje do nesentimentálních a nepatetických vyznění.

Nositelé autorských práv k dílu zastupuje DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s., Krátkého 143/1, Praha

kápni božskou

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a nadace „Nadaní Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ se sídlem v Praze 1, Vodičkova 17, 110 00

Netradiční divadelně-performativní zážitek o svobodné vůli (diváka i herce). Neexistující podcast, který uvádějí dva moderátoři a čekají na potlesk! Tak co, budete tleskat? Ne? Tak začneme ještě jednou… Když přijdete na představení, co očekáváte – a čím jste zaskočeni? Divácká konvence odhalená až na dřeň! Budete sedět a mlčet anebo půjdete do dialogu s námi? Co když budeme mít takovou drzost, že si sedneme vedle nás? Vyplníte domácí úkol? Jaké by to bylo uvědomit si, že naše svobodná vůle je složitější, než si vůbec dokážeme představit? Že existuje možná méně, než si myslíme my. Máme na to důkazy! A co si myslíte vy? Dovedete si představit, jaké by to bylo změnit svůj život poté, co jste navštívili naše představení?